Zbierky

Podpora projektu na založenie Základnej Školy s vyučovacím jazykom slovenským v Holiciach

Podporte projekt príspevkom na účet:

IBAN: SK5683300000002501091026 , BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK7083300000002100512299
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Pripravujeme...

 
Zbierka pre Projekt podpora rodín v hmotnej núdzi
Zbierka pre Projekt internet pre všetkých
Zbierka pre Projekt vodičský preukaz pre nezamestnaných
Zbierka pre Projekt čínština pre každého