Projekty

Základná Škola s vyučovacím jazykom Slovenským v Holiciach

Pripravujeme...

 
Projekt podpora rodín v hmotnej núdzi
Projekt internet pre všetkých
Projekt vodičský preukaz pre nezamestnaných
Projekt čínština pre každého